VVE peuterplein Raai de Kraai

Wolkewietje werkt met het VVE programma van het Peuterplein. Het peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen.
Peuterplein is een compleet pakket met leuke materialen en uitdagende activiteiten om kinderen van 0-4 jaar op een gestructureerde en speelse manier op de basisschool voor te bereiden. Wij bieden kinderen een rijk en gevarieerd aanbod en helpen de aller kleinsten optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.
Peuterplein heeft een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool. We werken met thema ’s die bij de belevingswereld van de kinderen past namelijk:

  • Lente
  • Zomer
  • Water
  • Huisdieren
  • Herfst
  • Winter
  • Je lichaam
  • Familie

Daarnaast kunnen ook andere thema’s aan de orde komen, thema’s die dichtbij het kind staan en herkenbaar zijn bijv. sinterklaas. In de methode peuterplein speelt Raai de Kraai de hoofdrol. Raai is een blauwe vogel met een gekleurd dasje om. Hij is ontzettend nieuwsgierig, speelt en daagt de kinderen uit.
Raai de Kraai is bij een aantal activiteiten betrokken. Raai stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen, door dat peuters vaak gemakkelijker tegen de handpop praten dan tegen een volwassene. Bovendien stelt Raai allerlei nieuwsgierige vragen, waardoor de kinderen geprikkeld worden om met het onderwerp van het thema aan de slag te gaan. Raai is altijd aanwezig bij Wolkewietje en verblijft in zijn nestje.
Effectief werken met het VVE programma peuterplein, stelt hoge eisen aan de pedagogisch medewerkers. De meeste medewerkers zijn opgeleid om te werken met VVE en worden jaarlijks bijgeschoold. Ook ouder betrokkenheid is belangrijk, omdat de ontwikkeling van jonge kinderen voor een belangrijk deel thuis plaats vindt. Raai vliegt af en toe mee naar het huis van de oudstepeuters, hij gaat logeren bij het kind. Samen met een koffertje en een dagboekje ontdekt hij de wereld thuis van de peuter. De ouders en het kind kunnen hun belevenissen noteren in het dagboekje dat tijdens het volgend bezoek van Wolkewietje besproken kan worden met de rest van de kinderen.
Bij ieder thema hoort een ouderbrief, hierin staan tips en leuke ideeën om samen met ouders te doen met betrekking tot het thema. Deze zult u zowel op het bord in de gang vinden en tevens zult u deze per mail ontvangen.

VVE beleidsplan

raai_de_kraai_2