Kosten & Kinderopvangtoeslag

De kosten van Wolkewietje zijn gebaseerd op een uurtarief, dit uurtarief is inclusief het verzorgen van het fruit, lekkere tussendoortjes en het drinken voor de kinderen.

Het uur tarief van Wolkewietje bedraagt € 10,45 per uur .

Omdat Wolkewietje een dagopvang is en valt onder de wet kinderopvang hebben de meeste ouders recht op kinderopvangtoeslag . Onder het kopje kinderopvangtoeslag vindt u hierover meer informatie.

Facturen worden maandelijks door Wolkewietje verstuurd en worden automatisch afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer.
Afwezigheid door vakantie, ziekte en/of sluiting van het dagverblijf op nationale feestdagen en reguliere schoolvakanties wordt volledig in rekening gebracht.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. U vraagt zelf de kinderopvangtoeslag aan bij  Belastingdienst Toeslagen. Zowel u of uw eventuele toeslagpartner kan de kinderopvangtoeslag aanvragen. Het duurt ongeveer 8 weken, voordat de Belastingdienst uw aanvraag heeft verwerkt. U hoeft maar één keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag ieder jaar vanzelf. Via de internetsite van de Belastingdienst berekent u de hoogte van de kinderopvangtoeslag. (inclusief eventuele extra tegemoetkomingen).

Kinderopvangtoeslag bestaat in de meeste gevallen uit een overheidsbijdrage en een werkgeversbijdrage. Deze zijn gekoppeld en worden beide uitgekeerd door de Belastingdienst. De hoogte van de overheidsbijdrage is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. De werkgeversbijdrage is een extra toeslag die niet afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, maar van uw kosten voor de kinderopvang. De Belastingdienst keert de werkgeversbijdrage rechtstreeks aan u uit, tegelijk met de overheidsbijdrage.
U krijgt deze dus niet van uw werkgever.

Voor wie?
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken en moet de opvang geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang.
U kunt ook toeslag krijgen als u niet werkt maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook als kunstenaar of student zijn er mogelijkheden om een inkomensafhankelijke toeslag te krijgen. In veel gevallen keert de gemeente dan uit.
Zie voor de voorwaarden www.toeslagen.nl en vraag na bij uw gemeente.

Link naar: Kinderopvangtoeslag

Geef een reactie