Kosten

De kosten van Wolkewietje zijn gebaseerd op een uurtarief, dit uurtarief is inclusief het verzorgen van het fruit, lekkere tussendoortjes en het drinken voor de kinderen.

Het uur tarief van Wolkewietje bedraagt € 7,75 per uur .

Omdat Wolkewietje een dagopvang is en valt onder de wet kinderopvang hebben de meeste ouders recht op kinderopvangtoeslag . Onder het kopje kinderopvangtoeslag vindt u hierover meer informatie.

Facturen worden maandelijks door Wolkewietje verstuurd en dienen te worden voldaan binnen 10 dagen.
Afwezigheid door vakantie, ziekte en/of sluiting van het dagverblijf op nationale feestdagen en reguliere schoolvakanties wordt volledig berekend.