Home

Beste bezoeker

Op deze website vindt u alle benodigde informatie m.b.t. de halve dag opvang Wolkewietje.
Tevens treft u informatie aan voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Leest u onze site rustig door. Mochten er vragen zijn, dan kunt u deze bij de leidsters neerleggen. Indien u nog geen kinderen op onze opvang heeft, kunt u een e-mail sturen aan info@wolkewietje-kinderopvang.nl

Personeel

Leidsters: Laura, Khadija, Jessica & Sabrina

Elke morgen worden u en uw kind(eren) ontvangen door twee professionele beroepskrachten (gekwalificeerd volgens de cao kinderopvang).

De beide leidsters zijn de hele ochtend aanwezig.

Mocht er onverhoopt iets gebeuren, zijn er vaste inval-krachten beschikbaar, dat zijn Els en Sabrina.

Openingstijden

Maandag      : van 8:00 uur tot 13:30 uur
Dinsdag        : van 8:00 uur tot 13:30 uur
Woensdag   : van 8:00 uur tot 13:30 uur
Donderdag  : van 8:00 uur tot 13:30 uur
Vrijdag         : van 8:00 uur tot 13:30 uur

De vakanties van Wolkewietje lopen gelijk aan die van de basisscholen in Amstelveen.

Op onderstaande feest en gedenkdagen zijn wij gesloten.
· Nieuwjaarsdag
· Pasen
· Koningsdag
· Hemelvaartsdag
· Pinksteren
· 1e en 2e kerstdag

Brengen en halen.

U kunt u kind(eren) brengen tussen 08:00 uur en 09:00 uur.

De kinderen wordt verzocht zelf een trommeltje met brood mee te nemen.
Fruit, drinken en iets lekkers wordt verzorgd door Wolkewietje.

De ouders worden verzocht uiterlijk om 9:00 uur afscheid van hun kind te nemen.

Pedagogisch Beleid.

Kinderopvang is voor Wolkewietje een kwestie van vertrouwen. U vertrouwt uw kind(eren) toe aan onze pedagogisch medewerkers, zodat u de mogelijkheid krijgt om zorg en werken te combineren.

Voor ons complete pedagogische beleid kunt u op de link hieronder klikken.
Pedagogisch beleidsplan

Groepsindeling

Er zijn altijd twee vaste leidsters op een groep:
Zij zorgen voor de veiligheid van de kinderen.
Zij zorgen dat alle kinderen zich op hun gemak voelen en zelf op onderzoek durven gaan, hierdoor ontwikkelen ze zich spelenderwijs.
Zij stimuleren het samen spelen en samen delen en leren de kinderen dat speelgoed van elkaar afpakken en elkaar slaan onnodig is.
Zij komen tegemoet aan de speelbehoefte van de kinderen.
Zij stimuleren het creatief bezig zijn en het experimenteren met verschillende materialen.
Zij  stimuleren de kinderen zelf naar oplossingen te zoeken voor eventuele “probleempjes”.

In geval van calamiteiten zal de eerste opvang door de directrice worden waargenomen. De directrice of hoofdleidster zal de oproepkracht benaderen voor de daarop komende dagen.

Op de groep ligt een map ter inzage met daarin, het beleidsplan van Wolkewietje. Mocht u geïnteresseerd zijn leest u het gerust door.

Wolkewietje voert elk jaar een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit, deze wordt door de GGD Amsterdam gecontroleerd.

Het meest recente GGD inspectierapport is te vinden onderaan deze pagina. 

Een Wolkewietje dag

Hieronder kunt u het globale dagritme van Wolkewietje bekijken.

08:00-09:00 uur.
De kinderen worden gebracht, de ouders blijven even meespelen en gaan na het uitwisselen van eventuele informatie weer weg. Kinderen mogen dan nog vrij spelen tot 09:30 uur

09:30-09:45 uur
Gaan we gezamenlijk in de kring zitten en luisteren naar elkaars verhalen, onder het genot van een lekkernij.

09:45-10:30
Er wordt gezamenlijk geknutseld, gekleurd, geverfd en/of er worden andere activiteiten gedaan. Hierna gaan de kinderen vrij spelen onder toezicht/begeleiding van de leidsters en als het mooi weer is gaan we lekker naar buiten om te spelen!

10:30 – 11:00 We gaan gezamenlijk aan tafel en eten een stukje fruit. Voor en na het eten zingen we liedjes.

11:00-11:30
Bij mooi weer gaan we buiten spelen en anders wordt er binnen gespeeld.

11:30 uur-11:45 uur.
Plassen, verschonen, samen opruimen, handen wassen en aan tafel.
De kinderen worden indien noodzakelijk ook op andere tijdstippen verschoond.

11:45-12:30 uur.
Alle kinderen hebben inmiddels wel trek gekregen in een boterhammetje. Hier drinken we melk of limonade bij. (er is ook sojamelk)

12:30-13:00 uur. 
De kinderen worden opgehaald.

(vve kinderen worden om 13:30 opgehaald)

De eerste dag

 1e ochtend : 09:30 tot 10:45 uur

Op de eerste ochtend maken we kennis en wisselen wederzijds informatie uit. Na het drinken en fruit eten, gaat u samen weer naar huis.

2e ochtend : 09:30 tot 10:45 uur.

Op de tweede ochtend kunt u uw kind brengen, u kunt dan samen met uw kind een spelletje doen of  een boekje kijken etc.  De overgang van de thuissituatie naar Wolkewietje is dan niet zo groot. Hierna geeft u de leidster een seintje dat u wilt vertrekken en neemt u afscheid van uw kind. Wij kunnen uw kind dan even steunen of u samen nog even uitzwaaien. (wilt u deze ochtend s.v.p goed telefonisch bereikbaar blijven)

3e  ochtend : 08:45 uur.

Op de derde ochtend brengt u uw kind, neemt afscheid en vertrekt. Uw kind blijft de hele ochtend spelen en voor één keer vragen wij u iets eerder te komen bij het ophalen van uw kind. Wij kunnen dan even met u doornemen hoe de ochtend is verlopen. Blijft u s.v.p. deze ochtend wel goed telefonisch bereikbaar.

4e ochtend :

Als het wennen goed gaat, dan houden wij vanaf deze ochtend de normale tijden aan.  Indien u zich zorgen maakt, kunt u ons altijd bellen . 06-39 84 09 58  Wij wensen uw kind, maar ook u een hele fijne tijd bij Wolkewietje.

 

Geef een reactie