Als uw kind 4 jaar wordt hoeft u niet op te zeggen. Bij tussentijds opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient te alle tijden schriftelijk te gebeuren per 1ste van de maand, bij de leidsters kunt u hiervoor een formulier vragen.