Ziekte

In het belang van alle kinderen heeft Wolkewietje een aantal regels opgesteld met betrekking tot het wel of niet brengen van uw kind.

In verband met eventueel infectiegevaar is het bij bepaalde ziektes niet toegestaan uw kind naar het kinderdagverblijf te brengen. Wij realiseren ons dat dit voor u lastig kan zijn, maar rekenen op uw begrip.

In de onderstaande gevallen kan uw kind helaas niet naar het kinderdagverblijf komen.
· Alle besmettelijke kinderziektes
· Krentenbaard
· Hoge koorts 39,5
· Hoofdluis