Personeel

Leidsters
Maandag, Woensdag & Vrijdag:
Jessica & Khadija  ( indien nodig Sabrina)

Dinsdag en Donderdag:
Jessica & Sabrina

Elke morgen worden u en uw kind(eren) ontvangen door twee professionele beroepskrachten (gekwalificeerd volgens de cao kinderopvang).

De beide leidsters zijn de hele ochtend aanwezig.

Mocht er onverhoopt iets gebeuren, is er een vaste inval-kracht beschikbaar, dat zijn Els en Sabrina.

Pedagogisch Beleid.

Kinderopvang is voor Wolkewietje een kwestie van vertrouwen. U vertrouwt uw kind(eren) toe aan onze pedagogisch medewerkers, zodat u de mogelijkheid krijgt om zorg en werken te combineren.

Voor ons complete pedagogische beleid kunt u op de link hieronder klikken.
Pedagogisch beleidsplan

Groepsindeling

Er zijn altijd twee vaste leidsters op een groep:

Zij zorgen voor de veiligheid van de kinderen.
Zij zorgen dat alle kinderen zich op hun gemak voelen en zelf op onderzoek durven gaan, hierdoor ontwikkelen ze zich spelenderwijs.
Zij stimuleren het samen spelen en samen delen en leren de kinderen dat speelgoed van elkaar afpakken en elkaar slaan onnodig is.
Zij komen tegemoet aan de speelbehoefte van de kinderen.
Zij stimuleren het creatief bezig zijn en het experimenteren met verschillende materialen.
Zij  stimuleren de kinderen zelf naar oplossingen te zoeken voor eventuele “probleempjes”.

In geval van calamiteiten zal de eerste opvang door de directrice worden waargenomen. De directrice of hoofdleidster zal de oproepkracht benaderen voor de daarop komende dagen.

Op de groep ligt een map ter inzage met daarin het beleidsplan van Wolkewietje, mocht u geïnteresseerd zijn, leest u het gerust door.

Er wordt elk jaar een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd, deze wordt door de GGD gecontroleerd.

Geef een reactie